Korkojen

Korkojen nousun vaikutus asuntolainasi kustannuksiin

Korkokulujen jyrkkä nousu

Kun korot kääntyvät ylöspäin, asuntovelallisten korkokulut kasvavat merkittävästi. Vuoden 2023 aikana monet ovat kokeneet korkokulujensa nousevan huomattavasti, ja monien velallisten korkotarkistuspäivä on vielä edessä, kun 12 kuukauden Euribor-korko päivitetään.

Tämänhetkinen korkotaso. Jos korkojen nousu pysähtyisi nykytasolle, lainan korko seuraavassa tarkistuksessa olisi 4,055 prosenttia plus marginaali.

Nykyinen suuntaus. Vaikka korot ovat hetkellisesti tasaantuneet, huippunoteeraus oli heinäkuun 7. päivänä 4,193 prosenttia. Velalliset toivovat, että korkotaso laskee tulevina kuukausina alle neljän prosentin.

Historiallinen vertailu. Aikaisemmissa vastaavissa korkojen nousukausissa Yhdysvalloissa 12 kuukauden viitekorkojen kasvu oli keskimäärin 6,6 % noin viidessä vuodessa. Jos sama tahti jatkuisi, asuntolainan korko olisi marginaalin päälle 6,1 prosenttia noin kolmen vuoden päästä.

Korkojen nousu on kuitenkin ollut poikkeuksellisen nopeaa, eikä vastaavaa tilannetta ole helppo löytää historiasta. Esimerkiksi 2005-2008 Euribor-korko nousi, mutta lähtötaso oli matalampi ja nousu loivempaa. Nyt korko on noussut jo 4,5 prosenttiyksikköä.

Korkojen mahdollinen lasku. Velalliset voivat myös pohtia, mitä tapahtuisi, jos korot laskisivat ja palaisivat viimeisen 10 vuoden tasolle. Tällöin korkokulut eivät juurikaan rasittaisi asuntovelallista.

20 vuoden Euribor 12 kk -historia

Mistä johtuu korkojen nousu?Keskuspankit ovat nyt nostamassa korkoja nopeasti inflaation hillitsemiseksi. Inflaation syynä on mm. rahan määrän kasvu keskuspankkien toimien myötä sekä raaka-aineiden kysyntä ja tarjonta.

Raaka-aineiden hintojen nousun taustalla ovat

  • tarjonnan heikentyminen (esim. Ukrainan sota, investointien puute) ja
  • kysynnän kasvu (koronakriisin jälkeinen kysynnän purkautuminen, tuotannon palautuminen korkeamman kustannustason maihin, vihreät infrastruktuurihankkeet, väestön keskiluokkaistuminen).

Kuinka korkojen nousu vaikuttaa asuntolainasi korkokuluihin

Lainatyypin vaikutus. Korkojen nousun vaikutus asuntolainan korkokuluihin riippuu lainatyypistä. Muuttuvakorkoisissa tasaerä- ja tasalyhennyslainoissa korkokulujen kasvu näkyy kuukausierän nousuna. Kiinteäkorkoisessa lainassa kuukausierä pysyy samana, mutta laina-aika pitenee ja korkokuluja kertyy enemmän.

Riskienhallinta. Velalliset voivat hallita korkokulujaan kiinteällä korolla tai korkokatolla. Kiinteä korko takaa, että lainan korkokulut pysyvät samana koko laina-ajan. Korkokatolla voi suojautua korkojen nousulta, mutta hyötyä myös niiden laskusta.

Korkosuojauksen tehoa pohtiva voi harkita osittaista suojautumista, joka tasapainottaa riskiä ja kustannuksia. ASP-lainassa on osittainen korkokatto valtion tukemana ensimmäiset 10 vuotta.

Kuukausittainen korkokustannus 100 000 euron lainassa

korkolaskuri

Arvioi korkokulujen nousu Korkolaskurilla

Monimutkainen laskuri, joka ottaa huomioon lainan kaikki korkokuluihin vaikuttavat tekijät, kuten lainamäärä, korko, laina-aika, lainatyyppi, maksuväli, lisälyhennykset ja monia muita tekijöitä, on välttämätön täsmällisen arvion saamiseksi. Rikaserakko.com:n Korkolaskuri on yksinkertainen ja intuitiivinen, ja sen avulla voit selvittää, miten lainasi korkokulut muuttuvat eri olosuhteissa. Laskuri näyttää tasaerälainan kuukausittaisen maksuerän, korkoerän ja kokonaiskustannukset laina-ajan yli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *