Sijoitusopas aloittelijalle

Sijoitusopas aloittelijalle

Johdanto


Kukapa meistä ei haluaisi olla vähän vauraampi? Pörssisijoittaminen on mainio ja helppo tapa vaurastua. Toisin kuin yleensä luullaan, sijoittaminen varsin helppoa ja myös riskit ovat pitkällä tähtäimellä hyvin pienet, kunhan hallitsee perusteet. Sijoitusopas aloittelijalle -oppaan tarkoitus on antaa aloittelijalle perustiedot, joiden avulla sijoittamisessa pääsee alkuun. Opas soveltuu kaiken ikäisille miehille, naisille ja nuorille. Oppaan avulla voit aloittaa osakesäästämisen myös lapselle. Tämän sijoitusoppaan luettuasi olet valmis ostamaan ensimmäisen osakkeesi.

Olen viimeisen kolmen vuoden aikana kirjoittanut lukuisia blogikirjoituksia sijoittamisesta. Useimmat kirjoituksistani on tarkoitettu aloitteleville piensijoittajille, eli ihan tavallisille, pieni- ja keskituloisille ihmisille, jotka haluavat vaurastua sijoittamalla. Kirjoitukseni ovat kuitenkin blogissani hajallaan, eivätkä ne muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Kirjoituksia on paljon, eivätkä kaikki kirjoitukset edes liity suoranaisesti osakesijoittamiseen. Tämän takia päätin koostaa ja kiteyttää tärkeimmät ja aloittelijan kannalta keskisimmät asiat yhteen oppaaseen.

Vaurastuminen sijoittamalla


Miten sijoittamalla vaurastuu? Osakesijoittamisen periaate on yksinkertainen. Osakeyhtiö järjestää osakeannin, jossa se myy osuuksia yhtiöstä sijoittajille. Osakeanti voidaan järjestää silloin kun yhtiö listautuu pörssiin, tai myös sitä ennen tai sen jälkeen, jos kun yhtiö tarvitsee lisää varoja. Tällä tavalla yhtiö kerää varallisuuden, jonka se investoi esimerkiksi koneisiin, työvoimaan, tai suunnitteluun. Jos investointi tuottaa voittoa, yhtiö maksaa osakkeenomistajille osinkoa.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat vapaasti myydä omistamiaan osakkeita muille. Osakkeita myydään kauppapaikalla, jota kutsutaan pörssiksi. Aikanaan pörssit olivat fyysisiä kauppapaikkoja aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi torit. Nykyään pörssit toimivat sähköisesti ja kaupankäynti tapahtuu Internetin välityksellä. Osakkeen arvo, eli sen pörssikurssi, määräytyy sen mukaan, paljonko siitä ollaan valmiita maksamaan. Jos yhtiölle menee hyvin, sen kyky maksaa osinkoa tulevaisuudessa paranee, jolloin osakkeesta ollaan valmiita maksamaan enemmän ja kurssi nousee. Sijoittaja voi siis saavuttaa tuottoa osingon lisäksi sillä, että yhtiöiden arvo nousee.

Vaurastumisessa korkoa korolle ilmiö ja sen merkitys on tärkeä asia ymmärtää. Korkoa korolle ilmiö on kaiken sijoitustoiminnan perusta. Kun sijoituksesi tuottaa voittoa (=korkoa) esimerkiksi vuotuisena osinkona ja sijoitat tämän tuoton uudestaan, seuraavana vuonna saat osinkoa aiemman osingon lisäksi myös niistä osakkeista, jotka ostit edellisen vuoden osingoilla. Sitä seuraavana vuonna saat osinkoa alkuperäisistä osakkeista, ensimmäisen vuoden osingoilla ostetuista osakkeista ja toisen vuoden osingoilla ostetuista osakkeista. Tämä tarkoittaa sitä, että osingot alkavat kasvamaan eksponentiaalisesti. Korkoa korolle ilmiö johtaa siihen, että pörssin keskimääräisellä 8% tuotolla, sijoitustesi arvo kaksinkertaistuu yhdeksän vuoden välein, ilman että sinun tarvitsee tehdä lisäsijoituksia tai mitään muutakaan.

Korkoa korolle
Havainnollistetaan korkoa korolle ilmiön tehokkuutta pienen esimerkin avulla. Oletetaan, että sijoittaja sijoittaa 10 000€ ja saa sijoitukselleen 10% vuosituoton. Tämän jälkeen sijoittaja ei tee mitään lisäsijoituksia. Hän vain odottaa seuraavat 25 vuotta. 25 vuoden kuluttua sijoitus on kasvanut yli 100 000€ arvoiseksi. Sijoitus on siis kymmenkertaistunut. Viereinen kuva esittää kuinka sijoituksen arvo kasvaa kiihtyvään tahtiin. Entä, jos sijoittaja odottaisikin 50 vuotta? Silloin sijoituksen arvo olisi jo yli miljoona euroa. Toki 50 vuotta on useimmille meistä liian pitkä aika odottaa, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että pystyisit helposti tekemään omasta lapsestasi miljonäärin?

Korkoa korolle laskurin avulla voit tehdä korkoa korolle laskelmia erilaisilla summilla, korkoprosenteilla ja aikaväleillä. Laskurin avulla on helppoa hahmottaa käytännössä, kuinka voit hyötyä korkoa korolle ilmiön voimasta.

Sijoittamiseen liittyvät riskit


Sijoittamiseen liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä. Osakesijoittamiseen liittyvä riski ymmärretään kuitenkin usein väärin. Monilla on käsitys, että pörssissä voi helposti menettää koko omaisuutensa. Järkevästi toimimalla tämä ei ole mitenkään mahdollista. Jos sijoittaa pitkäjänteisesti, esimerkiksi kymmenen vuoden aikavälillä, jopa tappiolle jääminen on äärimmäisen epätodennäköistä, puhumattakaan siitä että voisit menettää kaiken.

Jos sijoitat kaikki varasi yhteen yhtiöön ja tämä yhtiö menee konkurssiin, menetät sijoittamasi summan kokonaan. Esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen tapauksessa näin todella tapahtui. Hurjimpien huhujen mukaan osa Talvivaaran paikallisista asukkaista olisi jopa myynyt asuntonsa ja sijoittanut kaiken kaivokseen. Talvivaaran kaivosta pidettiin turvallisena sijoituksena, koska valtio oli siinä mukana. Kokeneemmille sijoittajille valtion mukana olo ei muuten ole mikään turvallisuuden tae - itseasiassa päin vastoin. Valtion osallistuminen tuo mukanaan merkittävän poliittisen riskin. Poliitikoille valtion omistukset ja omistajaohjaus ovat vain politiikan tekemisen välineitä ja keino ajaa omaan uraa. Tämä näkyy siinä, että valtion omistamien yhtiöiden kurssit on arvostettu matalammalle, koska sijoittajat suhtautuvat niihin varauksella. Talvivaaraan kaiken sijoittaneet tekivät alkeellisen virheen - he eivät hajauttaneet sijoituksiaan.

Kun sijoitat esimerkiksi kymmeneen yritykseen, on käytännössä mahdotonta, että nämä kaikki kymmenen yhtiötä menisivät konkurssiin. Nykyaikaisten sijoituskohteiden (eli hienosti sanottuna instrumenttien) avulla, voit helposti sijoittaa satoihin eri yhtiöihin, jotka toimivat globaalisti eri puolilla maailmaa. Jos jollain yrityksellä menee heikosti, muiden voitot kattavat menetykset helposti. Kun sijoitukset vielä hajauttaa ajallisesti, eli ostaa osakkeita säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa, eliminoidaan riski liian kalliilla ostamisesta. Tällä tavalla toimimalla koko omaisuuden menettäminen on mahdotonta - edes maailmasotien aikana mitään joukkokonkursseja ei tapahtunut. Pitkäjänteisesti ja järkevästi toimimalla on vaikeaa, käytännössä mahdotonta jäädä sijoituksissa tappiolle.

Kaikesta huolimatta riskit on tärkeä ymmärtää ja sijoituskohteiden valinnassa on syytä olla huolellinen. Tärkein neuvo on olla sijoittamatta kohteisiin, joita ei ymmärrä kunnolla. Esimerkiksi vivuttava ja käänteisesti indeksiä seuraava ETF, tai shorttaaminen voi olla pitkässä juoksussa aika tuhoisaa. Esittelen tässä oppaassa muutamia tavalliselle piensijoittajalle hyvin sopivia ja turvallisia sijoituskohteita.

Sijoitusinstrumentit


Sijoitusinstrumentti on yleisnimitys sijoituskohteille, joilla käydään kauppaa pörssissä. Sijoitusinstrumentteja ovat mm. osakkeet, indeksirahastot, joukkovelkakirjat ja ETF:t. Instrumentteja on mitä erilaisimpia, mutta tavallisen piensijoittajan ei kannata niistä kaikista huolehtia. Sijoitusharrastuksen aloittamiseen riittää, että ymmärrät yleisellä tasolla seuraavaksi esiteltävät sijoitusvälineet. Muihin, harvinaisempiin instrumentteihin, voit tutustua harrastuksen edetessä, jos mielenkiintoa riittää. Vaurastumisen välineeksi riittää kuitenkin yksinkertainen indeksirahasto, tai sopivasti valitut osakkeet.

Osakkeet ovat hyvä ja selkeä sijoituskohde. Ostamalla yrityksen osakkeita, saat suoraan osakkeiden määrää vastaavan omistusosuuden yrityksestä. Yrityksen tuottamat osingot maksetaan suoraan tilillesi. Osakkeiden periaate on helposti ymmärrettävä. Suorien osakesijoitusten huonona puolena on se, että jos ostat osakkeita kovin pienissä erissä, välityspalkkiot muodostuvat turhan suuriksi. Välityspalkkioiden takia osakkeita ei kannata ostaa kovin paljoa 1 000 euroa pienemmillä summilla. Osakkeiden kanssa myös hajautus jää sijoittajan mietittäväksi. Jos sijoitat suoraan osakkeisiin, valitse ainakin 10 yritystä, joiden osakkeita ostat. Toinen suorien osakkeiden riskitekijä on se, että jos valitset huonot yritykset, voi olla ettet pääse pörssin keskimääräiseen tuottoon. Toki kolikon kääntöpuoli on se, että jos onnistut valitsemaan parhaat yritykset, voit päästä keskimääräistä parempaan tuottoon.

Indeksirahastot ovat rahastoja, jotka seuraavat osakeindeksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin tavallisessa, aktiivisesti hoidetussa rahastossa, indeksirahastossa ei ole rahastonhoitajaa, joka tekisi sijoituspäätökset. Sen sijaan indeksirahasto sijoittaa eri yrityksiin sen mukaan miten yritysen kuuluvat indeksiin. Yleensä indeksirahastot seuraavat yleisindeksiä, johon kuuluun esimerkiksi 25 Helsingin Pörssin vaihdetuinta osaketta. Tällä tavalla omistat aina 25 yrityksen osakkeita samassa suhteessa kuin niillä käydään kauppaa. Toisin sanoen 25 suosituinta osaketta. Näin varmistetaan se, että rahasto pääsee aina pörssin keskimääräiseen tuottoon. Indeksirahastot ovat useimmille piensijoittajista paras vaihtoehto, koska kaupankäyntikulut ovat edullisia, niihin voi sijoittaa todella pienissä erissä ja ne pääsevät aina pörssin keskimääräiseen tuottoon. Indeksirahastoista erityismainonnan ansaitsevat Nordnetin Superrahastot, jotka ovat täysin ilmaisia (ei minkäänlaisia kaupankäyntikuluja, hallinnointipalkkioita tai muitakaan kuluja). Superrahastoihin voit sijoittaa minimissään 15€, joten sijoittamiseen käytettävät summat voivat olla hyvinkin pieniä.

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF -tuotteet ovat rahastoja, yleensä indeksirahastoja, joilla voi käydä pörssikauppaa. Tavallisen indeksirahaston osuuksien ostaminen ja myyminen tapahtuu muuten aivan samalla tavalla, mutta kaupat toteutuvat yleensä vasta muutaman päivän viiveellä. ETF tapauksessa tätä muutaman päivän viivettä ei ole, koska sijoittajat voivat myydä osuuksia suoraan toisilleen pörssin kautta. ETF:ien hyvä puoli on se, että valikoima on valtavan laaja. Huono puoli on se, että useimmat niistä ovat hirvittävän monimutkaisia ja sijoittajan voi olla todella vaikea ymmärtää, mihin hän itseasiassa sijoittaa. Tämän takia en suosittele ETF:iä aloittelijoille.

Erilaisissa sijoitustuotteissa, etenkin ETF:ssä ja perinteisissä rahastoissa, kannattaa muistaa, että niitä tarjoavat pankit tekevät voittoa sinulta perittävillä palkkioilla. Sijoitustuotteita tarjotaan sinulle yleensä myös oman pankkisi toimesta. Kivijalkapankkien tarjoamia rahastoja en suosittele kenellekään, niiden yleensä kohtuuttoman kulurakenteen takia. Muutaman prosentin palkkio voi kuulostaa pieneltä, mutta se tuhoaa korkoa korolle ilmiön varsin tehokkaasti. Lisäksi moniin kivijalkapankkien rahastoihin sisältyy piilokuluja, jotka pankki perii suoraan rahastolta ja jotka pienentävät rahaston tuottoa.

Miten sijoittaminen kannattaa aloittaa?


Suosittelen aloittamaan sijoittamisen pienillä summilla indeksirahastoon. Kokeile sijoittamista esimerkiksi 15€ sijoituksella ja kasvata säästöön laitettavaa summaa sitten kun sijoittaminen alkaa tuntua tutulta.

Useimmille työssäkäyville palkansaajille, eli meille ihan tavallisille ihmisille, kuukausisäästäminen on paras tapa sijoittaa. Laita joka kuukausi tietty summa palkastasi esimerkiksi Nordnetiin ja sijoita se indeksirahastoon. Tällä tavalla ostot jakautuvat säännöllisesti pitkälle ajanjaksolle, jolloin ostat osakkeita riippumatta siitä, mikä päivän kurssi on. Näin pääset pörssin keskimääräisen tuottoon, koska osakkeiden keskihinnaksi muodostuu osakkeen keskimääräinen hinta. Itseasiassa, keskihintasi jää keskiarvoa matalammaksi, koska saat suhteessa enemmän osakkeita silloin kun kurssit ovat alhaalla.

Teoriassa osakkeita kannattaa tietysti ostaa silloin kun ne ovat halpoja ja ajoittaa myynnit hetkeen, jolloin ne ovat kalliita. Käytännössä tällainen ajoittaminen onnistuneesti, kerta toisensa jälkeen on lähes mahdotonta. Ammattimaisesti toimiva spekulantti saattaa tässä jollain tasolla onnistua, mutta piensijoittajan ei kannata tähän leikkiin ryhtyä. Jotta saisit pörssistä tällaista ylituottoa, joka ei perustu yritysten talouskasvuun, vaan siihen että olet tehnyt hyviä kauppoja muiden sijoittajien kustannuksella, sinun pitäisi olla fiksumpi kuin muut pörssissä kauppaa tekevät sijoittajat. Pörssissä on paljon korkeasti koulutettuja ja pitkän linjana ammattilaisia, joten mieti kaksi kertaa kannattaako sinun lähteä pelaamaan heitä vastaan. Tämän takia suosittelen kuukausisäästämistä - silloin et pelaa kokeneempi sijoittajia vastaan, vaan tuottosi perustuu yritysten tulokseen.

Miten sijoittaminen tapahtuu käytännössä?


Sijoittamisen aloittamiseen tarvitset osakesalkun, eli arvo-osuustilin. Edellä mainitsin, etten suosittele kivijalkapankkien rahastoja. Sama pätee kivijalkapankkien tarjoamiin arvo-osuustileihin. Kivijalkapankkien hinnoittelu on usein kallista ja hinnoittelumallit monimutkaisia. Kivijalkapankit perivät erilaisia hallinnointikuluja, vaikka et tekisi osakekauppaa lainkaan.

Nordnet on piensijoittajien keskuudessa suosituin osakevälittäjä ja Nordnetin palvelut sopivat erinomaisesti juuri piensijoittajalle. Itse olen ollut Nordnetin asiakkaana jo neljä vuotta ja suosittelen sitä. Arvo-osuustilin avaaminen ei maksa mitään, eikä Nordnet peri mitään hallinnointikuluja tai muita maksuja. Osaketilin avaaminen ja pitäminen on täysin ilmaista. Avaa itsellesi maksuton osakesalkku tästä.

Kun sinulla on osakesalkku, voit etsiä palvelusta sopivia sijoituskohteita. Sitä ennen sinun tulee vielä siirtää rahaa arvo-osuustilille. Rahan siirtäminen onnistuu verkkopankkitunnuksilla suoraan Nordnetin palvelusta, eikä siirrolle ole mitään minimisummaa. Voit siirtää tilillesi esimerkiksi 15€, joten pääset alkuun varsin pienellä sijoituksella.

Ensimmäiseksi sijoituskohteeksi suosittelen Superrahasto Suomi indeksirahastoa, koska se on täysin ilmainen ja sijoittamisen voi aloittaa pienellä summalla. Kun olet löytänyt sijoituskohteen hakutoiminnolla, voi katsella kohteen tietoja, sekä historiallista tuottoa. Voit sijoittaa yksinkertaisesti painamalla Osta -painiketta, valitsemalla sinulle sopivan summan ja vahvistamalla toimeksiannon. Omistus ilmestyy osakesalkkuusi näkyviin yleensä seuraavana, tai viimeistään sitä seuraavana pankkipäivänä. Voit myydä osuutesi pois koska tahansa, jolloin summa ilmestyy arvo-osuustilille, josta voit siirtää sen verkkopankkitunnuksilla takaisin käyttötilillesi. Osakesijoittaminen on käytännössä todella helppoa.

Aloittelijan yleisimmät virheet


Kuten aiemmin mainitsin, melko yleinen virhe on sijoittaa johonkin kohteeseen, jonka toimintaa ei ymmärrä. Kokeneetkin sijoittajat voivat vahingossa sijoittaa esimerkiksi ETF tuotteeseen, joka ei toimikaan ihan oletetulla periaatteella. Tutustu siis sijoituskohteeseen huolellisesti, varsinkin jos valitset jonkin harvinaisemman sijoituskohteen.

Toinen yleinen virhe on se, ettei toiminta ole pitkäjänteistä. Korkoa korolle ilmiö on ihmeellinen voima, joka takoo rahaa puolestasi. Se käynnistyy kuitenkin hitaasti ja kiihtyy loppua kohti. Suurimmat hyödyt saavutat silloin, kun sijoitat pitkällä aikavälillä. Pikavoittojen saaminen pörssistä ei ole helppoa. Sitoudu siis säästämään pitkäjänteisesti.

Kolmas virhe on myydä osuutensa, kun kurssit laskevat alas. Kurssien heilunta kuuluu asiaan ja välillä pörssit saattavat hetkellisesti laskea hyvinkin alas. Silloin ei pidä missään tapauksessa myydä osuuksiaan, vaan ostaa lisää. Osakkeita kannattaa ostaa silloin kun ne ovat halpoja. Kurssilaskuista ei pidä huolestua, kurssit nousevat kyllä aikanaan entistä ylemmäksi. Sijoittaminen perustuu siihen, että heilunnasta huolimatta kurssit kehittyvät ja pitkällä tähtäimellä pörssit tuottavat voittoa.

Korostin hajauttamisen merkitystä ja aiemmin, mutta mainittakoon se vielä tässäkin yhteydessä. Moni aloittelija omistaa vain yhden tai kahden yrityksen osakkeita, mikä on riski. Jos ostat osakkeita suoraan, sijoita vähintään kymmeneen yhtiöön. Toki hankinnat kannattaa tehdä yli tuhannen euron erissä yhtiö kerrallaan, joten osakesalkkua kasattaessa hajautus voi väliaikaisesti olla pienempi. Indeksirahastoissa jopa yksikin rahasto riittää, koska se tuo laajan hajautuksen lukuisiin yhtiöihin. Vielä paremman hajautuksen saa käyttämällä useita indeksirahastoja.

Lopuksi mainittakoon vielä, että kaikista yleisin virhe on se, ettei aloita sijoittamista lainkaan. Monet ihmiset kuvittelevat, että osakesijoittamiseen tarvitaan valtavasti pääomaa tai osaamista. Todellisuudessa osakesijoittaminen on helppoa ja kuka tahansa voi vaurastua sijoittamalla.

Jatkolukemista


Monia sijoitusoppaita on julkaistu kirjoina. Kirjat ovat yleensä ihan hyviä ja onneksi niitä ei tarvitse aina ostaa, vaan myös kirjastoista löytyy hyviä sijoituskirjoja. Hyviä sijoitusoppaita löytyy myös Internetistä, eikä kaikkea tarvitse opiskella kirjoista.

Olen kirjoitellut jo pitkään sijoittamisesta ja blogini arkistosta voit selailla vanhoja kirjoituksiani. Kirjoitukset ovat olleet varsin suosittuja (noin 1,5 miljoonaa lukukertaa tähän mennessä) ja saadun palautteen perusteella niistä on ollut monelle aloittelijalle hyötyä. Osa blogini seuraajista on kertonut lukeneensa kaikki vanhat kirjoitukseni. Jos etsit tietoa jostain erityisestä aiheesta, käytä sivun laidassa olevaa hakutoimintoa (haku ei näy mobiilissa).

Kirjoittelen sijoittamisen liittyviä blogipostauksia kerran viikossa ja julkaisen niitä yleensä lauantaiaamuisin, joten uusia kirjoituksia kannattaa seurata myös. Voit tilata kirjoitukset itsellesi myös sähköpostilla. Jos sinulla on sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä, niihin saat helpoiten vastauksia kirjoittamalla kysymykset kommentteina aiheeseen liittyvään kirjoitukseen.

Tervetuloa mukaan sijoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan ja kohti vauraampaa elämää! Avaa itsellesi osakesalkku tästä. Kuten sanottu, tärkeintä on aloittaminen.


Avaa ilmainen osaketili Nordnetiin

 • Tilin avaaminen ei maksa mitään.
 • Osakkeiden säilyttäminen ei maksa mitään.
 • Nordnetin pohjoismaisiin indeksirahastoihin sijoittaminen ei maksa mitään.
Lue lisää

2 kommenttia:

 1. KIITOS. Ei tässä rehellisesti sanottuna mitään itselle täysin uutta ollut, mutta olisinpa törmännyt kirjoitukseesi jo syyskuussa kun aloitin aiheeseen tutustumisen. Nyt olen valmistautunut, joten sanoista tekoihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos palautteesta. Hyvä että olet tutustunut asiaan kunnolla ja kiva kuulla että olet päättänyt aloittaa sijoittamisen. Itse aloitin viisi vuotta sitten ja harrastus on muuttunut jo elämäntavaksi.

   Menestystä sijoituksiin!

   Poista