tiistai 1. toukokuuta 2018

Indeksirahastoon sijoittaminen

Mikä on indeksirahasto?


Indeksirahasto
Indeksirahasto on sijoitusrahasto, jonka strategia on seurata jotain osakeindeksiä mahdollisimman tarkasti. Indeksirahaston omistaa sijoittajat, jotka ovat ostaneet rahastosta osuuksia. Indeksirahasto tarjoaa kustannustehokkaan ja vaivattoman tavan hajauttaa sijoituksia kymmeniin, satoihin, tai jopa tuhansiin, eri puolilla maailmaa toimiviin yrityksiin. Kustannustehokkuus ja välittäjien kuukausisäästöohjelmat mahdollistavat myös tehokkaan ajallisen hajauttamisen.

Miten indeksirahasto toimii?


Indeksirahastoihin sijoitetaan ostamalla, eli merkitsemällä rahastolta osuuksia. Rahasto sijoittaa kaikki osuuksien merkitsemisestä saadut varat. Kun sijoittaja haluaa luopua omistuksistaan, hän myy osuudet takaisin rahastolle, jolloin rahasto myy omistuksiaan vastaavasti. Sekä osto-, että myyntihinta määräytyy osuuksien sen hetkisen arvon mukaan. Rahasto-osuuksien arvo vaihtelee jatkuvasti indeksirahaston omistamien osakkeiden (tai johdannaisten) kurssin mukaan, joten rahasto-osuuksien arvo lasketaan päivittäin.

Toisin kuin aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa, indeksirahastoissa ei ole salkunhoitajaa, joka tekisi sijoituspäätökset. Tämä vähentää sijoitusvirheitä ja pienentää rahaston kuluja merkittävästi. Salkunhoitajan, inhimilliseen ajatteluun perustuvien, päätösten sijaan, osto- ja myyntipäätökset tehdään systemaattisesti indeksin perusteella. Tällä tavalla varmistetaan, että indeksirahasto pääsee pörssin keskimääräiseen tuottoon. Pörssin historiallinen keskimääräinen vuosituotto viimeisen parin sadan vuoden ajalta on ollut 8%.

Rahasto-osuuksien päivittäisen laskennan takia sijoitukset eivät tapahdu reaaliajassa. Esimerkiksi Nordnetin Superrahastoihin kohdistuvat toimeksiannot huomioidaan samalle päivälle, jos ne on tehty ennen klo 13. Tämän jälkeen tehdyt toimeksiannot toteutetaan vasta seuraavana päivänä. Osuuksien arvo määräytyy päivän päätöskurssin mukaan.

Fyysinen tai johdannaisiin perustuva


Fyysinen indeksirahasto ostaa osakkeita samassa suhteessa, kuin niitä on sen seuraamassa indeksissä. Fyysinen indeksirahasto siis omistaa osakkeet, jotka muodostavat sen pääoman.

Johdannaisiin perustuva, eli synteettinen indeksirahasto sijoittaa fyysisten osakkeiden sijaan johdannaisiin. Johdannainen tarkoittaa rahoitusinstrumenttia, jonka arvo määräytyy varsinaisen osakkeen, indeksin tai valuutan arvon perusteella. Käytettävä johdannainen voi olla futuuri tai swap. Usein puhutaankin swap -rahastoista. Jos johdannaiset, futuurit ja swapit alkaa kuulostaa monimutkaisilta, niin ei hätää - ei niitä tarvitse tuntea. Itse vältän johdannaisiin perustuvia indeksirahastoja, koska niihin liittyy tarpeettomia riskejä. Lisäksi johdannaisiin perustuvissa rahastoissa saattaa jäädä osinkotuotto saamatta. Vastineena riskille on hieman pienemmät kulut, joskin ero on marginaalinen. Johdannaisiin perustuva indeksirahasto pystyy tosin toimimaan joustavammin ja täten seuraamaan indeksiään tarkemmin.

Itse sijoitan ainoastaan fyysisiin indeksirahastoihin. Jossain fyysisissä rahastoissa, kuten Nordnetin Superrahastoissa, saatetaan tosin käyttää johdannaisia käteiskassan kattamiseksi. Tämä on ihan järkevää, jotta käteinenkin saadaan tuottamaan, eikä siitä tarvitse olla huolissaan.


Kasvu- ja tuotto-osuudet


Indeksirahaston osuudet ovat joko kasvuosuuksia tai tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksien tuotto sijoitetaan rahastossa uudelleen, jolloin ne kerryttävät rahaston pääomaa. Tuotto-osuuksien tuotto taas jaetaan tuotto-osuuksien omistajille vuosittain.

Kasvuosuudet ovat usein sijoittajan kannalta parempi vaihtoehto, koska muuten hän joutuu maksamaan osinkotuotosta veron. Kasvuosuuksiin sijoittanut joutuu maksamaan veron vasta osuuksien luovutuksen yhteydessä, joten summa ehtii kasvaa korkoa korolle koko sijoitusajan.

Hyödyt verrattuna aktiivisesti hoidettuun rahastoon


Indeksirahaston hyödyt verrattuna aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin ovat kiistattomat:
 • Kustannustehokkuus. Aktiivisesti hoidettujen rahastojen muutaman prosentin vuotuiset kulut tuhoavat korkoa korolle ilmiön hyödyt ja ainoa joka vaurastuu on rahaston liikkeellelaskija. Indeksirahastoissa kulut ovat yleensä vain prosentin kymmenyksiä.
 • Tutkitusti suurin osa aktiivisesti hoidetuista rahastoista häviää vertailuindeksilleen. Indeksirahasto taas pääsee hyvin lähelle vertailuindeksin tuottoa.
 • Aktiivisesti hoidetussa rahastossa sijoittaja on täysin salkunhoitajan armoilla ja maksaa tämän tekemät virheet. Ei ole mukava tietää, että joku jolla ei ole omaa rahaa pelissä, tekee päätökset puolestasi.
 • Indeksirahasto toimii läpinäkyvämmin ja tiedät mistä se koostuu. Aktiivisesti hoidetun rahaston rakennetta ei välttämättä julkisteta kokonaan.
 • Hajauttaminen onnistuu helposti maantieteellisesti, ajallisesti, eri osakkeisiin ja eri toimialoille.

Hyödyt verrattuna suoriin osakesijoituksiin


Indeksirahaston hyödyt suoriin osakesijoituksiin verrattuna on helppous ja kustannustehokkuus. Indeksisijoittajan ei tarvitse tutustua yksittäisten yritysten liiketoimintaan, tai tunnuslukuihin, eikä seurata tilinpäätöksiä, tai osallistua yhtiökokouksiin. Saatavilla on jopa täysin ilmaisia indeksirahastoja, joten osuuksien myyminen ja ostaminen on edullista. Suorissa osakesijoituksissa sijoittajan täytyy maksaa kaupankäyntikulut jokaisesta osto- ja myyntitapahtumasta.

Osakkeita ei yleensä kannata ostaa alle 1 000 euron erissä, koska kaupankäyntikulujen osuus kasvaa suhteessa liian suureksi. Indeksirahastoon voi sen sijaan hyvin sijoittaa vaikka 15€ erissä, eikä kaupankäyntikulut muodostu ongelmaksi, koska niitä ei ole, tai jos on, ne ovat yleensä hyvin pienet.

Indeksirahaston tuotto


Indeksirahaston kautta sijoittaja saavuttaa markkinoiden keskimääräisen tuoton (tai hallinnointipalkkion verran vähemmän, jos rahastossa sellainen peritään). Markkinoiden keskimääräinen pitkän aikavälin historiallinen tuotto on ollut tähän mennessä 8%. Keskimääräiseen tuottoon "tyytyminen" kuulostaa vaatimattomalta tavoitteelta, mutta täytyy muistaa, että suurin osa sijoittajista ei pääse markkinoiden keskimääräiseen tuottoon, eli indeksisijoittaja pärjää itseasiassa keskivertoa selvästi paremmin. Tämä pätee myös ammattilaisina toimiviin salkunhoitajiin - suurin osa heistä ei pääse pörssien keskimääräiseen tuottoon.

Indeksirahaston kulut


Indeksirahastojen kulut vaihtelevat rahastoittain ja niihin kannattaa tutustua huolellisesti, ennen sopivan rahaston valitsemista. Yleensä indeksirahastoissa veloitetaan pieni merkintä- ja luovutuspalkkio, sekä hallinnointipalkkio. Tämän lisäksi rahastossa saattaa olla tuottosidonnainen palkkio.

Rahaston ylläpitäjä veloittaa hallinnointipalkkion vuosittain. Hallinnointipalkkio vähennetään suoraan rahaston pääomasta, joten se näkyy sijoittajalle vain rahasto-osuuksien arvossa. Hallinnointipalkkio on yleensä suuruusluokkaa 0,2 - 0,5%. Hallinnointipalkkio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Indeksirahaston tekemistä sijoituksista aiheutuu rahastolle sisäisiä kaupankäyntikuluja, jotka vaikuttavat osuuksien arvoon. Nämä ovat kiusallisia piilokuluja, jotka eivät näy suoraan sijoittajalle. Rahaston osuuksia merkinnyt sijoittaja ei voi vähentää sisäisiä kuluja omassa verotuksessaan.

Indeksirahastot saattavat joutua maksamaan veroa rahaston omistamien osakkeiden tuottamasta osingosta. Suomalaisten rahastojen ei tarvitse maksaa veroa osingosta, koska osuuksia merkinnyt sijoittaja maksaa lunastuksen yhteydessä veron arvon noususta. Käytäntö vaihtelee kuitenkin eri maissa, joten osa rahastoista joutuu maksamaan veroa osingoista kotimaahansa.

Nordnetin Superrahastot ovat täysin kuluttomia. Niissä ei ole merkintäpalkkiota, luovutuspalkkiota, hallinnointipalkkiota, eikä rahastolle aiheudu sisäisiä kuluja osakkeiden ostamisesta tai myymisestä.

Arvopaperien lainaus


Indeksirahastot saattavat lainata rahaston omistamia osakkeita kolmansille osapuolille. Lainat ovat lyhytaikaisia ja niistä saadaan korkotuottoa. Rahastoa valitessa kannattaa tarkistaa, lainaako rahasto osakkeita, ja jos lainaa niin kuinka paljon korkotuloista palautetaan sijoittajille ja kuinka paljon rahastoyhtiö pitää itsellään. Jos rahasto veloittaa kuluihin esimerkiksi 30% lainakorosta, tämä on mielestäni vielä siedettävää. Isompi osuus tarkoittaa sitä, että rahastoyhtiö tekee rahaa lainaamalla osakkeita, jotka kuuluvat sijoittajille.

Varojen erottelu


Indeksirahaston liikkeellelaskija erottelee rahaston varat liikkeellelaskijan omista varoista. Rahaston varat kuuluvat rahasto-osuuksien omistajille. Jos liikkeellelaskija joutuu taloudellisiin vaikeuksiin tai se lopettaa toimintansa, sijoittajan sijoitukset eivät ole vaarassa, vaan hänen omistusosuutensa palautetaan rahaston lakkauttaessa toimintansa.

Indeksirahaston riskit


Sijoittamiseen liittyy aina riskejä.

Indeksirahastojen riskejä ovat:
 • Markkinariski. Osakemarkkinoilla tapahtuu usein isoja muutoksia, jotka vaikuttavat rahasto-osuuksien arvoon. Markkinariski pienenee oleellisesti kun sijoittaa tarpeeksi pitkällä aikajänteellä. Lyhytaikaisissa sijoituksissa riski on suurempi.
 • Synteettisiin, eli johdannaisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy vastapuoliriski. Jos johdannaisen vastapuolena oleva investointipankki ei selviä velvotteistaan, tästä voi aiheutua tappioita.
 • Indeksirahaston liikkeellelaskija saattaa epäonnistua indeksin seuraamisessa.
 • Osa indeksirahastoista saattaa olla sijoittajille liian monimutkaisia, jolloin sijoittaja ei täysin ymmärrä mihin sijoittaa. Monimutkaisen rahaston riskejä on vaikea hahmottaa.

Indeksirahastojen riksit ovat pitkällä aikavälillä huomattavan pienet, koska ne takaavat erinomaisen hajautuksen sijoituksille ja niiden toimintatapa estää inhimillisten virheiden (huonot sijoituspäätökset) tekemisen. Indeksirahastot ovatkin etenkin piensijoittajille riskittömin ja varmin tapa vaurastua.

Nordnetin Superrahastot


Nordnetin Superrahastot ovat täysin kuluttomia. Niissä ei peritä mitään palkkiota osuuksien merkitsemisestä, tai lunastamisesta, eikä rahastoissa ole hallinointipalkkioita. Myös sisäiset toimeksiannot ovat täysin kuluttomia. Olen valinnut nämä rahastot keskeiseksi osaksi sijoitussalkkuani.

Neljän Nordnet Superrahaston kautta voit sijoittaa Pohjoismaisiin pörsseihin:
 • Nordnet Superrahasto Suomi
 • Nordnet Superfonden Sverige
 • Nordnet Superfonden Danmark
 • Nordnet Superfondet Norge

Rahastoihin voi sijoittaa ainoastaan Nordnetin asiakkaat. En anna sijoitusneuvoja, mutta nämä ovat ehdottomasti tutustumisen arvoinen vaihtoehto kenelle tahansa sijoittamisesta kiinnostuneelle.

Kuinka sijoitan indeksirahastoon?


Indeksirahastoon sijoittaminen on käytännössä todella helppoa.

Tässä ohjeet, kuinka sijoittaminen tapahtuu "Nordnet Superrahasto Suomi" -rahastoon:
 1. Avaa maskuton arvo-osuustili Nordnet -pankkiin tästä
 2. Kirjaudu sisään saamasi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 3. Talleta arvo-osuustillle haluamasi summa valitsemalla etusivulta "Tee talletus" ja seuraamalla ohjeita. Talletus tapahtuu verkkopankkimaksuna, joten tarvitset tavallisen käyttötilisi verkkopankkitunnukset.
 4. Hae "Nordnet Superrahasto Suomi" vasemmassa yläkulmassa olevalla hakutoiminnolla ja valitse Rahastot -otsikon alta "Nordnet Superrahasto Suomi".
 5. Paina Osto -painiketta, syötä haluamasi summa ja paina Osta -painiketta. Hyväksy tämän jälkeen toimeksianto avautuvasta ikkunasta.
 6. Kaupankäynti -valikosta löytyy kohta "Omat toimeksiannot ja kaupat". Tekemäsi toimeksianto näkyy täällä, kunnes rahasto toteuttaa toimeksiannon. Toimeksianto toteutetaan samana pankkipäivänä, jos teit sen ennen klo 13 ja seuraavana pankkipäivänä, jos teit toimeksiannon klo 13 jälkeen.
 7. Ostamasi rahasto-osuudet ilmestyvät omaan salkkuusi näkyviin yleensä seuraavana, tai sitä seuraavana päivänä.

Voit koska tahansa luopua rahasto-osuuksistasi. Luovutus tapahtuu painamalla salkussa olevien rahasto-osuuksien kohdalla olevaa Myy -painiketta ja valitsemalla myytävien osuuksien määrä. Luovutushinta ilmestyy käteiseksi arvo-osuustilillesi muutaman päivän sisään, kun luovutustoimeksianto on saatu toteutettua.

Indeksirahastoihin liittyviä termejä


Seuraavat termit nousevat usein esille indeksirahastoista puhuttaessa, joten ne on hyvä tuntea.

Tracking error
Tracking error on rahaston ja sen seuraaman indeksin eron keskihajonta vuodessa. Tracking error kertoo, kuinka paljon indeksirahaston arvo eroaa sen seuraaman indeksin arvosta. Ihannetilanteessa tämä olisi 0.

Turnover cost
Indeksi muuttuu säännöllisesti (ks. osakeindeksit) ja indeksirahaston rakenne muuttuu tämän mukana. Indeksiin tulee uusia yhtiöitä ja toisia tippuu siitä pois. Tällöin indeksirahastolle aiheutuu kaupankäyntikuluja, joita kutsutaan turnover costiksi.

Image courtesy of Pong at FreeDigitalPhotos.net
Jos pidit artikkelistani, jaa se kavereillesi alla olevilla painikkeilla!

Avaa ilmainen osaketili Nordnetiin

 • Tilin avaaminen ei maksa mitään.
 • Osakkeiden säilyttäminen ei maksa mitään.
 • Nordnetin pohjoismaisiin indeksirahastoihin sijoittaminen ei maksa mitään.
Lue lisää

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti