tiistai 1. toukokuuta 2018

Osakeindeksit

Perustietoa indekseistä


Osakeindeksi
Sijoitusstrategiani nojautuu vahvasti indeksirahastoihin ja indeksejä seuraaviin ETF:iin. Indeksit ovat keskeisiä pörssisijoittamisessa ja niiden liikkeitä seurataan aktiivisesti. Silti niistä kirjoitetaan hämmästyttävän vähän. Tarkoitan rautalankaohjeita, joissa selitettäisiin miten indeksit määräytyy ja miten ne toimii käytännössä. Päätin kiteyttää tähän perusasioita indekseistä.

Mikä on osakeindeksi?


Osakeindeksi on arvopapereista koostuva, sijoituskohteen arvonvaihteluita seuraava mittari. Indeksiä voi ajatella esimerkkisalkkuna, johon on tietyillä kriteereillä valittu osakkeita tietyssä suhteessa. Indeksin koostumuksella pyritään mahdollisimman kattavaan otantaan tietyn asian seuraamiseksi.

Mitä asioita indeksit seuraavat?


Yleisindeksit seuraavat jonkin tietyn markkinan/pörssin kokonaistilannetta. Erilaisten yleisindeksien lisäksi on olemassa valtava määrä eri asioita seuraavia indeksejä. Indeksi voi seurata esimerkiksi tietyn toimialan kehitystä, tietynkokoisten yritysten kurssikehitystä tai raaka-aineisiin keskittyvien sijoitusten tuottoa.

Mihin indeksejä käytetään?


Indeksien käyttökohteita:
  • Indeksejä käytetään seuraamaan markkinoiden yleistilannetta - onko pörssi menossa ylös- vai alaspäin. 
  • Indeksejä käytetään myös vertailukohteena arvioitaessa sijoitusten tuottoa. Esimerkiksi salkunhoitajan onnistumista voidaan arvioida vertaamalla salkun kehitystä suhteessa johonkin indeksiin. Jos salkku on tuottanut enemmän kuin indeksi tiettynä ajanjaksona, salkunhoitaja on onnistunut. Indeksille häviämistä sen sijaan pidetään epäonnistumisena. Vertailu on usein hieman kyseenalaista, sillä kysehän on vain siitä mikä indeksi valitaan referenssiksi - aina löytyy sekä huonommin, että paremmin menestyneitä indeksejä.
  • Indeksirahastot ja useimmat ETF -tuotteet seuraavat mahdollisimman tarkasti jotain ennalta valittua indeksiä. Niiden strategia on siis yksinkertaisesti jäljitellä indeksiä.

Kuka indeksin laskee?


Jonkun täytyy laskea indeksi. Yleensä indeksiä laskevan tahon nimen voi päätellä jo indeksin nimestä. Esimerkiksi OMX25 indeksin laskee OMX AB (Helsingin pörssin omistaja) ja NASDAQ100 indeksin NASDAQ (New Yorkissa toimiva teknologiapörssi).

Indeksin rakenne ja sen tarkistus


Indeksin rakenteella tarkoitetaan osakkeita, jotka siihen kuuluvat. Jokaiselle indeksille on määritetty tarkat säännöt, millä perusteilla osakkeet valikoituvat mukaan. Yleisindeksit sisältävät tyypillisesti tietyn määrän, tietyn pörssin vaihdetuimpia osakkeita, siinä suhteissa kuin niitä on vaihdettu. Yleensä tähän sisältyy erilaisia poikkeuksia, kuten esimerkiksi maksimipaino yhdelle osakkeelle.

Pörssi elää jatkuvasti, joten indeksin rakenne täytyy tarkistaa säännöllisesti. Esimerkiksi OMX25 -indeksin rakenne tarkistetaan ja päivitetään ajan tasalle puolen vuoden välein.

Osakkeiden lukumäärä ja sen tarkistus


Indeksiin kuuluvien osakkeiden lukumäärä on määritelty tiettyjen, indeksille ominaisten sääntöjen perusteella ja myös määrä tarkistetaan säännöllisesti. Esimerkiksi OMX25 -indeksin osakkeiden lukumäärät tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.

Indeksin laskentakausi ja arvo


Indeksien laskentakausi on yleensä pörssipäivä ja laskentakauden arvoksi jää päivän päätöskurssi. Indeksin arvo kuvaa siis pörssipäivien päätöskursseja, eikä päivän aikana tapahtuneilla heilahteluilla ole vaikutusta indeksiin. Indeksille on määritetty indeksiyksikkö ja päiväarvo lasketaan indeksille määritellyn laskentakaavan mukaan.

Indeksiin tehtävät korjaukset


Indekseihin saatetaan tehdä korjauksia, joilla pyritään huolehtimaan tasapuolisesti eri osapuolien oikeuksista. Korjauksia saatetaan tehdä indeksistä riippuen mm. uusmerkintöjen, osakeantien, vaihtovelkakirjalainojen tai osinkojen perusteella.

Indeksit jaetaan hinta- ja tuottoindekseihin, osinkojen perusteella tehtävien korjausten mukaan. Hinta- ja tuottoindekseistä voit lukea lisää toisesta blogikirjoituksestani.

Indeksisijoittamisen heikkoudet


Valveutunut sijoittaja tietää, että indeksin voittaminen säännöllisesti pitkässä juoksussa on äärimmäisen vaikeaa. Indeksien seuraaminen ei kuitenkaan missään nimessä ole täydellinen strategia, vaan siinäkin on omat heikkoutensa:
  • Indeksiä seuraamalla, "tyydyt" keskimääräiseen tuottoon (suurin osa sijoittajista ei pääse keskimääräiseen tuottoon). Palaan tähän kirjoituksissani myöhemmin.
  • Markkina ei ole aina lyhyellä aikavälillä tehokas ja osaava sijoittaja pystyy hyödyntämään nämä tilanteet. Indeksisijoittajalta ne jää hyödyntämättä.
  • Pasi Havia totesi eräässä artikkelissaan että indekseissä on rakenteellinen virhe, koska ylipainotetut osakkeet painottuvat liikaa ja alipainotetut liian vähän. Kirjoitus on erittäin hyvä, joskin mielestäni indeksien edut ovat tästä huolimatta merkittävät.

Tunnettuja indeksejä


Tässä indeksit, joita seuraan päivittäin.

OMX Helsinki 25 Index (OMXH25)
Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa markkina-arvoltaan suurimpia yrityksiä. Indeksi ei sisällä osinkoja.

OBX Index (OBX)
Oslon pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa markkina-arvoltaan suurimpia yrityksiä.

NASDAQ OMXSBGI Index (OMXSBGI)
Tukholman pörssin 70 vaihdetuinta osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa markkina-arvoltaan suurimpia yrityksiä.

OMX Copenhagen 20 Cap Index (OMXC20CAP)
Kööpenhaminan pörssin 20 vaihdetuinta osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa markkina-arvoltaan suurimpia yrityksiä.

MSCI Europe Small Cap index (DX2J)
Eurooppalaisia Small Cap -yrityksiä seuraava indeksi. Sisältää yrityksiä mm. Briteistä, Saksasta, Sveitsistä, Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Tanskasta ja Irlannista.

S&P 500 Index
Yhdysvaltojen eri pörssien isoista yrityksistä koostuva markkinapainotettu indeksi. Indeksiä hallinnoi Standard & Poor's, jonka asiantuntijoista koostuva komitea päättää mitkä 500 yritystä listalle valitaan. Yksi käytetyimmistä indekseistä, kun halutaan kuvata koko Yhdysvaltojen markkinatilannetta.

MSCI Japan Investable Market Index
Peräti 1 175 Japanilaista osaketta sisältävä indeksi. Indeksiin kuuluu kaiken kokoisia yrityksiä ja se kattaa jopa 99% Japanin markkinoilla olevista pörssiyrityksistä.

MSCI Emerging Markets Investable Market Index
Sisältää 2 709 osaketta, 23:sta eri maasta. Indeksiin kuuluu kaiken kokoisia yrityksiä kehittyviltä markkinoilta (Kiina, Etelä-Korea, Taiwan, Intia, Venäjä, Etelä-Afrikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja jne.). Myös tämä indeksi kattaa peräti 99% kunkin maan pörssiyhtiöistä.


Image courtesy of Photokanok at FreeDigitalPhotos.net
Jos pidit artikkelistani, jaa se kavereillesi alla olevilla painikkeilla!

Avaa ilmainen osaketili Nordnetiin

  • Tilin avaaminen ei maksa mitään.
  • Osakkeiden säilyttäminen ei maksa mitään.
  • Nordnetin pohjoismaisiin indeksirahastoihin sijoittaminen ei maksa mitään.
Lue lisää

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti