lauantai 9. syyskuuta 2017

Markkinariski

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä


Markkinariski
Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Yksittäisen yrityksen harjoittaman liiketoiminnan onnistumiseen liittyy riskejä, osakkeiden hinnoitteluun liittyy riskejä, rahoitusinstrumentteihin voi liittyä liikkeellelaskijariskiä jne.

Indeksisijoittajana minua kiinnostaa erityisesti markkinariski.

Mitä markkinariski tarkoittaa?


Markkinariski tarkoittaa yleisen markkinakehityksen vaikutusta yksittäiseen sijoituskohteeseen. Yksittäisen osakkeen kurssi ei indeksirahastossa merkitse juurikaan, mutta koko markkina ja siihen liittyvät riskit vaikuttavat myös indeksirahastoihin.

Mielestäni markkinariski on positiivinen riski. Osakemarkkinoilla kuuluukin olla riskiä. Juuri riski mahdollistaa hyvät tuotot. Jos pörssisijoitukset olisivat riskittömiä, osakkeiden arvostustasot nousisivat niin ylös, ettei sijoittajalla olisi mahdollisuutta kunnon tuottoihin. Riskiä ei siis ole pelkästään negatiivinen ja välteltävä asia. Hyvään sijoituskohteeseen pitääkin liittyä riskejä.

Markkinariski tarjoaa mahdollisuuksia. Finannsikriisin, luonnonkatastrofin, sodan, tai vaikkapa keskuspankkien harjoittaman talouden elvytyspolitiikan vaikutukset osakemakkinoihin voivat olla rajuja. Monet sijoittajat näkevät pörssiromahduksen pelkkänä uhkana, mutta toisille nämä ovat tilaisuuksia ostaa edullisia osakkeita. Osakkeiden edullisuus on toki suhteellista. Epävarmoissa olosuhteissa kurssit laskevat, mutta samalla laskee myös yritysten kyky tehdä tulosta. Yleensä markkinat kuitenkin ylireagoivat, eli kurssit laskevat romahduksissa enemmän kuin yritysten kyky tehdä tulosta. Markkinat hinnoittelevat kurssiin myös epävarmuuden. Epävarmuuden lisääntyessä kurssit laskevat, mutta epävarmuuden aiheuttajat eivät läheskään aina realisoidu.

Sijoittajan kannattaakin suhtautua markkinariskiin ja sen realisoitumiseen mahdollisuutena. Kurssien sukeltaminen aiheuttaa sijoittajalle taloudellisia menetyksiä vain siinä tapauksessa, jos sijoittaja joutuu myymään omistuksiaan kurssien ollessa alhaalla. Pitkällä tähtäimellä sijoitettaessa kurssiromahdukset kuuluvat asiaan.

Miten markkinariskiltä voi suojautua?


Joidenkin lähteiden mukaan markkinariskiltä ei voi suojautua hajauttamalla. Tämä ei mielestäni tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Hajauttaminen kun käsittää eri osakkeisiin hajauttamisen lisäksi, myös hajauttamisen eri omaisuusluokkiin, maantieteellisen hajauttamisen ja ajallisen hajauttaminen.

Ajallinen hajauttaminen on hyvä keino suojautua markkinariskiltä. Kun jaat sijoituksesi pitkälle aikavälille ja teet sijoituksia säännöllisesti esimerkiksi kuukausisäästämällä, markkinoiden heilunta, eli volatiliteetti ei haittaa. Kun markkinariski realisoituu ja osakkeiden arvo laskee, saat ostettua lisää osakkeita alennusmyynnistä.

Markkinariskin takia suosin kuukausisäästämistä Nordnetin kuluttomiin indeksirahastoihin. Tosin juuri tällä hetkellä odottelen ja toivon kurssiromahdusta. Halvalla on paljon mukavampi ostaa!


Image courtesy of yodiyim at FreeDigitalPhotos.net
Jos pidit artikkelistani, jaa se kavereillesi alla olevilla painikkeilla!

Avaa ilmainen osaketili Nordnetiin

  • Tilin avaaminen ei maksa mitään.
  • Osakkeiden säilyttäminen ei maksa mitään.
  • Nordnetin pohjoismaisiin indeksirahastoihin sijoittaminen ei maksa mitään.
Lue lisää

2 kommenttia: