COVID-19:n vaikutus Maailmanlaajuiseen Inflaatioon

Koronavirustauti puhkesi vuonna 2019 ja siitä lähtien mikään ei ole ollut ennallaan. Kukaan tässä sukupolvessa ei ollut ennen elänyt pandemian aikana. Joten, covid-19-kausi tuli yllätyksenä koko maailmanlaajuiselle väestölle. Tänään sellaiset ilmaukset kuin “sosiaalinen etäisyys” ja “kotoa tehtävä työ” ovat yleisiä monien suissa. On vaikeaa olla huomioimatta pandemian seruauksia, etenkin terveydenhuollon sektorilla. Mikä tärkeintä, pahimman iskun saaneen sektorin täytyy olla talous kokonaisuutena.

 

Ei ole ainoatakaan valtiota tämän maan päällä, joka olisi vapaa covid-19-pandemian vaikutuksista. Vahvimmatkin taloudet joutuivat miltei polvistumaan nousevan inflaation edessä. Tämä artikkeli keskittyy covid-19-pandemian vaikutukseen maailmanlaajuisessa inflaatiossa. Huomioi, että artikkeli tuo esiin sekä taudin positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia.

 

Taloudellinen häiriö

Seuraavana ovat päätavat, joilla covid-19 häiritsi maailmantalouksia:

  • Sosiaalinen etäisyys
  • Kotoa tehtävä työ
  • Verkkokauppa
  • Karanteeni

Sosiaalinen Etäisyys

Kun koronavirustauti puhkesi myöhään vuonna 2019, siitä tiedettiin hyvin vähän. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät tienneet mitään taudin luonteesta, sisältäen sen leviämistavan. Onneksi hieman tämän jälkeen saimme läpimurron ja toivon säteen, kun lääkärit viimein huomasivat taudin leviävän fyysisen kontaktin kautta.

 

Tartuntojen vähentämiseksi ihmisiä kehotettiin välttämään fyysistä kontaktia pitämällä sosiaalista etäisyyttä. Tämä mandaatti vaikutti moneen yritykseen, erityisesti niihin, jotka nojaavat fyysiseen kontaktiin asiakkaan kanssa.

 

Kotoa tehtävä Työ

Järjestelyt kotoa tehtävälle työlle eivät ole koskaan olleen niin suosittuja, kuin viruksen iskiessä.  Yritysten piti keksiä nopeasti keinoja pysyä toiminnassa pandemian jälkimainingeissa. No, suurimman osan yrityksistä piti sulkea ovensa johtuen kotitöitä tukevien järjestelyiden  kapasiteettivajeesta.

 

Verkkokauppa

Tämä mandaatti ei suosinut urheilu- ja viihdealoilla olevia yrityksiä, koska ne tarvitsevat asiakkaita vierailemaan toimitiloissaan. Tämä ei kuitenkaan koskettanut kaikkia viihdeyrityksiä. Vankan verkkoedustuksen omaavien yritysten kaupankäynti jatkui normaalisti. Siksi tämä on ollut harkinnan aikaa fyysisille kasinoille niiden pohtiessa verkkoalustojen rakentamista.

 

On huomion arvoista mainita, että kasinoyritykset ovat olleet onnekkaita jopa pandemian jälkimainingeissa. Mikäli otat huomioon talouskasvun ja vertaat verkkokasinoita, jotka ovat olleet toiminnassa pandemian aikana, huomaisit, kuinka onnekkaita ne ovatkaan olleet.

 

Karanteeni

Hallitusten ja terveydenhuollon ammattilaisten suositellessa karanteenitoimia sosiaalisen etäisyyden mandaatin vahvistamiseksi, ihmiset on pakotettu pysymään sisällä suurimman osan ajasta viimeiset kaksi vuotta. Tämä on pitkälti vaikuttanut tavaroiden ja palveluiden hintoihin.

 

Päätelmä

Tämän pandemian aikana olemme nähneet molemmat hintojen vaihteluiden ääripäät, eivätkä tarpeelliset tuotteet ja palvelut ole poikkeus. Siitä huolimatta kaikki toivovat, että kestävä ratkaisu löydetään pian.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *