Sijoittamisen alkeet: poimi nämä vinkit

Sijoittaminen voi olla väylä vauraampaan elämään, jos siihen suhtautuu pitkäjänteisesti. Perustietojen pitää olla myös kunnossa ja onneakin hieman matkassa. Sijoittamistapoja on monia, mikä johtuu muun muassa tavoitteista, riskeistä ja sijoituskohteista.

Sijoittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti tuoton tavoittelua sijoitetusta rahasta. Vaurastumista nopeuttaa niin sanottu korkoa korolle -ilmiö, joka voi näkyä selkeästi kerrytetyssä omaisuudessa. Sijoituksen lähtökohtana on ylijäämäinen budjetointi. Siinä tulot ovat suuremmat kuin menot, jolloin varaa jää sijoittamiseenkin.

Sijoittaminen vaatii monen muun rahaan liittyvän asian tavoin paneutumista. Riittävä tieto on tärkeää, jotta osaa tehdä järkeviä päätöksiä. Sama pätee muun muassa lainanhankkimiseen, joka tulee tehdä aina tarkoin harkiten. Siinäkin on nimittäin riskinsä ja kulunsa, joista lainanhakijan tulee tietää kaikki ennen lainapäätöstä. Klikkaa tästä, jos haluat lukea aiheesta lisää.

Aseta sijoittamiselle tavoite

 

Lähes kaikki pitkäaikainen toiminta alkaa tavoitteesta. Sijoittamisen tavoite on tärkeää määritellä, jotta saadaan aikaan helpommin haluttu tulos. Tarkka suunnitelma auttaa sinua sitoutumaan tavoitteeseesi ja myös saavuttamaan sen.

Tavoitteen kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen. Tällöin se on usein helpompi saavuttaa ja motivaatio kasvaa, mitä lähemmäs tavoitetta päästään. Tavoitteena voi olla melkeinpä mikä vain, jos se on sijoittajalle realistisesti mahdollista. Voit esimerkiksi asettaa tavoitteeksi 300 000 euron varallisuuden, kun täytät 60 vuotta.

Konkreettinen tavoite auttaa sijoittajaa hahmottamaan syitä ja tapoja sijoittaa. Se vahvistaa myös motivaatiota, sillä epäselvässä tavoitteessa on helpompi kajota rahoihin tai jopa lopettaa sijoittaminen.

Mittaa riskinsietokykysi

 

Sijoittajan tulee aina muistaa, että kaikenlainen sijoittaminen on riskialtista. Riskit vaihtelevat sijoitustavoista ja –kohteista riippuen. Suuremmat riskit mahdollistavat usein suuremmat tuotot ja päinvastoin. Tällöin puhutaan usein riski-tuottosuhteesta.

Riskejä voi hallinnoida paremmin hajauttamalla. Hajauttaminen tarkoittaa, etteivät kaikki sijoitukset kohdistu samoihin sijoituskohteisiin. Sijoitukset tehdään myös eri aikoihin. Esimerkiksi sijoitusrahastot ovat valmiiksi hajautettuna, jolloin kaikki munat eivät ole samassa korissa.

Onnistunut sijoitustoiminta edellyttää oikeanlaisen riskitason määrittämistä. Siinä pitää olla rehellinen itselleen ja pohtia, missä kipupiste tulee vastaan. Yksi vinkki sietokyvyn selvittämiseen liittyy sijoituksen aikaväliin: jos aioit sijoittaa enemmän kuin kymmenen vuotta, voit ottaa enemmän riskiä.

Riskisietokykyyn liittyy myös varojen käyttö. Kuten sanottu, sijoittaminen tulee tehdä ylimääräisillä varoilla. Arjen pyörittämiseen tarkoitettuja rahoja ei saa käyttää. Lisäksi sijoittamiseen ei saa koskaan laittaa enempää rahaa, kuin mitä on varaa menettää.

Sopivan sijoitusmuodon valitseminen

 

Sijoitusmuoto valitaan sijoittajan tilanteeseen ja tavoitteeseen pohjautuen. Valintaan vaikuttavat myös aiemmin mainittu riskinottokyky ja aika, joka sijoitukseen haluaa käyttää. Suomalaisille tuttuja ja turvallisia sijoituskohteita ovat omistusasunto ja pankkitalletukset.

Asuntosijoittaminen voi olla kannattavaa, mutta pankkitalletuksilla on yleensä aika heikot tuotto-odotukset. Sen takia esimerkiksi sijoitusrahastot ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osakesijoittaminen on niin ikään suosittua, mutta se vaatii yleensä enemmän aikaa ja paneutumista.

Suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseen

 

Konkreettinen tavoite on sijoitustoiminnassa tärkeää. Tavoite tarvitsee tuekseen myös konkreettisen suunnitelman. Siinä saadaan selville, miten tavoitteeseen käytännössä päästään. Sijoitussuunnitelma antaa kokonaiskuvan sijoittajan lähtökohdasta ja resursseista. Siihen kuuluvat tulot, menot ja kokonaisvarallisuus.

Suunnitelmasta käy myös ilmi sijoituksen tavoitteet, sijoitusmuodot ja hajautus. Suunnitelmassa kannattaa huomioida myös milloin ja miten sijoitusten kehitystä seurataan. Sijoittajalta edellytetään maltillista mieltä, sillä suunnitelma saattaa elää myös saatujen tulosten perusteella. Sen takia säännöllinen seuranta on tärkeää.

Kerrytä tietopankkiasi

 

Sijoittamisessa tietoa ei voi periaatteessa olla koskaan liikaa. Kerrytä tietopankkiasi muun muassa seuraamalla sijoituksiin liittyviä ilmiöitä ja uutisiasi. Seuraa sijoittamista aktiivisesti ja ole utelias. Sijoittajan tulee huomioida monia sijoittamiseen liittyviä seikkoja, joihin tietämys sijoitustoiminnasta on hyödyksi.

Asiassa ei tarvitse olla yksin. Voit rohkeasti kysyä apua sijoitusneuvojalta. Sijoitusneuvojan osaamista kannattaa hyödyntää, koska se auttaa sinua kartoittamaan oman talaoutesi tilanteen ja sijoittamisen tavoitteet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *